Journey Around the World

Subtitle

 

Eurasia

Segovia to Pamporovo by Ferry

 

 

 

Pamporovo, Bulgaria, to Segovia, Spain

 

 

Spain to Bulgaria